7 mrazivých signálov, že sa s vami blízky zosnulý snaží nadviazať posmrtný kontakt !

Zaujímavosti

Známa vôňa
Je vedecky dokázané, že čuchové vnemy sú so spomienkami najviac spájané. Ľudia, ktorí veria, že ich zosnulá osoba navštívila uviedli, že len prechádzali miestnosťou a zrazu zacítili buď parfum príslušnej osoby alebo cigaretový dym, ktorý k zosnulej osobe neodmysliteľne v dobe života patril.

Sen
Medzi najčastejšiu formu kontaktu pochopiteľne patrí sen. Mnoho ľudí, ktorí práve prechádzajú stratou blízkej osoby, navštívi daná osoba práve vo sne, kde sa ich snažia pred niečím varovať alebo ich len upokojiť.

Premiestňovanie vecí
Ďalšia forma kontaktu zosnulej osoby s vami sa môže prejavovať aj tak, že predmet, ktorý napríklad tejto osobe patril alebo jej bol len niečím blízky, sa zrazu objaví na inom mieste, než na akom bol doteraz.

Prítomnosť
Mali ste niekedy pocit, že nie ste v miestnosti sám a vy presne viete, kto tam s vami je? Ťažko sa tento pocit dá popísať slovami a ten kto ho nezažil, pravdepodobne ho ani nepochopí, ale aj to je snaha zosnulej osoby sa s vami spojiť.

Čísla
Ak po smrti milovaného človeka naraz na každom rohu stretávate známe čísla, napríklad vaše spoločné obľúbené číslo alebo tiež dátum narodenia či výročia, je to len ďalšia snaha o komunikáciu s vami.

Dotyk
Mnoho ľudí tiež uviedlo, že pocítili nežný dotyk na ramene alebo prítomnosť blízkej osoby na druhej strane postele, kde spávala.

Zvieratá
O tom, že zvieratá majú oveľa intenzívnejšie vnímanie ako my ľudia, sa vie už dlhú dobu a niektorí ľudia tiež veria v to, že zosnulí dokážu komunikovať prostredníctvom zvierat. Ak vás teda navštevuje akékoľvek zviera, môže to byť znamenie toho, že duša zosnulej osoby je práve v tomto zvierati a snaží sa vám byť nablízku.

ZDROJ: jenzajimavosti