Aké sú prvé 3 písmená vo vašom mene a priezvisku? Budete zízať, čo všetko to o vás prezradí!

Horoskop Zábava Zaujímavosti

Meno tvorí neoddeliteľnú súčasť človeka. Okrem toho, že si z neho môžete podľa numerológia spočítať, čo o vás vypovedá, svoj význam nesú tiež iniciály. Aký majú tie vaše?

Iniciály – teda prvé písmeno krstného mena a priezviska – dokážu o človeku všeličo napovedať. Nie sú definitívne charakteristikou, skôr naznačujú smer, akým sa vaša povaha vydáva. Každé písmeno svoju vibrácií ovplyvňuje váš život.

Nájdite si v prehľade, aké vibrácie vysielajú vaše iniciály. Diakritika- energia takých písmen je rovnaká ako u toho istého písmena bez diakritiky, teda Š = S a tak ďalej.

A – Nesie so sebou energiu a silu, pre A je typická silná motivácia aj schopnosť motivovať druhých, tiež prevažuje individualita.

B – Druhé písmeno vyvažuje citlivosťou a empatiou, v protiklade stojí s týmovosťou. Iniciálka B naznačuje zdvorilosť a slušné správanie.

C – Zvedavosť, komunikatívnosť, optimizmus, základné kvality tretieho písmená. S nimi sa na druhej strane spája necitlivosť a netaktnosť.

D – D znamená cieľavedomosť, vyrovnanosť a pracovitosť, jedná sa často o úspešných ľudí, ktorí skôr než na srdce dajú na logiku.

E – E je vrelosť, súcitnosť, láskavosť. K nim patrí aj veľká flexibilita, schopnosť čomukoľvek sa prispôsobiť.

F – priateľskosť a sympatia sú základnou charakteristikou F. Ide o osoby ústretové a často nadmieru zodpovedné a rozumné.

Článok pokračuje na ďalšej strane.