Nová štúdia zistila, že zaočkované deti čelia 3000% vyššiemu riziku alergií

Zaujímavosti Zdravie

Nielenže sú zložky vakcín nečisté, ale nekompromisná politika očkovania všetkých bez rozdielu nesie so sebou celý rad dodatočných rizík.

Súčasné očkovacie kalendáre odporúčajú, aby dieťa do dosiahnutia veku 6 rokov dostalo viac ako 50 očkovacích dávok. Je to niečo šialené.

Čo spôsobuje nadmerné a bezbrehé očkovanie
Takýto prísny očkovací rozvrh vnáša patogény do detského tela neprirodzeným spôsobom, čím v konečnom dôsledku mení spôsob, akým je imunitný systém dieťaťa vystavovaný patogénom, ako sa učí, reaguje a ako sa vyvíja.

Očkovacie patogény sa zavádzajú priamo do svalového tkaniva a krvného riečiska.

Nečisté zložky vakcíny vstupujú do krvného obehu a cirkulujú do orgánov bez toho, aby boli predtým prefiltrované prvou obrannou líniou imunitného systému: sliznicami, gastrointestinálnym traktom a ďalšími vrstvami ľudského mikrobiómu.

Vakcínové toxíny, ako sú hliník a ortuť, dokážu dokonca prenikať aj cez krvno-mozgovú bariéru.

Spojené používanie viacerých vakcín uvádza imunitný systém do dlhodobého zlyhania, čo spôsobuje, že telo stráca svoju schopnosť rozpoznávať skutočné vírusové a bakteriálne hrozby spôsobom, na aký je stavané.

Článok pokračuje na ďalšej strane.