Osud máte zapísaný v roku narodenia. Posledná číslica z roku, v ktorom ste sa narodili, vám to prezradí.

Horoskop Zaujímavosti

Každá kultúra je jedinečná a z každej si môžeme vziať to dobré. Už staroveká filozofia učila ľudí o existencii živlov. Ich existenciou sa zaoberal aj Platón.

Éter (inak nazvaný aj duch) je ten najdôležitejší. Spájajú sa v ňom všetky živly, je z nich tvorený a živly sú zas tvorené z neho. Je to vzťah kedy jeden nedokáže existovať bez druhého. Živly ovplyvňujú všetky veci okolo, prírodu aj ľudí. Tu sú čísla, ktoré jednotlivé živly ovplyvňujú:

8 a 9
Ak ste sa narodili v roku s číslami končiacimi na 8 alebo 9, tak vás ovplyvňuje Zem. Tento živel je jedným zo základných, je citeľný najmä pre ženy, pretože je darcom života. Ľudia, na ktorých vplýva sú tvoriví a majú veľmi dobrú predstavivosť. Zem je, z hľadiska mágie, prejav materiálnosti, takže pre týchto ľudí je typická túžba po blahobyte.

6 a 7
Pre ľudí s koncovkou 6 a 7 je charakteristický Oheň. Tento živel apeluje naopak na práve mužské pohlavie. Predstavuje ochranu a silu. Ľudí, ktorých ovplyvňuje sú vášniví a veľmi energickí. Do všetkého sa púšťajú, ľudovo povedané, po hlave a keď sa raz pre niečo rozhodnú je veľmi ťažké vyhovoriť im to. Typickou farbou je červená alebo rôzne blízke odtiene tejto farby, čiže oranžová, žltá, či karmínová.

Článok pokračuje na ďalšej strane.