Staré časy pred érou mobilov: Pamätáte si kartové TELEFÓNNE automaty?

Zaujímavosti

Prvé kartové telefónne automaty v SR spustili do prevádzky pred 30 rokmi. Jedenásť dní po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky (SR) mali obyvatelia Bratislavy príležitosť vyskúšať novú technologickú inováciu v oblasti telefonovanie.

Dňa 12. januára oslávime 30. výročie od okamihu, keď slovenské telekomunikácie uviedli do prevádzky prvé kartové telefónne automaty na Slovensku. V ranných hodinách 12. januára 1993 spustili technici Slovenských telekomunikácií v Bratislave prvých 100 kartových telefónnych automatov.

Tieto automaty sa rýchlo rozšírili po celom území Slovenska. Umožňovali vykonávať hovory ako v rámci mestá, tak medzi mestami a dokonca aj medzinárodné hovory pomocou špeciálnych telefónnych kariet, ktoré boli vyrábané francúzskou firmou Schlumberger.

V období 90. rokov 20. storočia zažili verejné telefónne automaty (VTA) najväčšiu popularitu. Odhaduje sa, že v tej dobe bolo na Slovensku viac ako 16 000 týchto automatov.

Článok pokračuje na ďalšej strane.