11 vlastností silnej osobnosti

Týchto 11 vlastností z vás robí tak intenzívnu osobnosť, že mnohí sa vo vašej prítomnosti občas cítia byť trochu nesvoji

Zaujímavosti Zdravie

V živote zažijeme mnoho rôznych situácií a okamihov, v ktorých si jasnejšie než inokedy uvedomujeme, aká sme vlastne osobnosť.

Tieto okamihy sa rôznia – zrazu si môžeme uvedomiť, aký typ energie vyžarujeme, aké máme osobnostné črty, prípadne akú atmosféru si vytvárame vo vlastnom živote, a tým aj v živote druhých.

Ak práve my patríme medzi tých, o ktorých možno povedať, že sa vyznačujú vlastnosťami hlbšej, vyspelejšej osobnosti, je dobré si uvedomiť, že mnohí ľudia sa v našej prítomnosti môžu cítiť byť trochu vystrašení, hoci my nerobíme nič zvláštne – len jednoducho sme sami sebou!

Z toho ale nijako nevyplýva, že by sme sa mali snažiť samých seba nejako meniť. Práve naopak. Ak sme to práve my, o kom možno povedať, že máme hlbšiu osobnosť, tak si treba uvedomiť, že sme výnimočnými diamantmi medzi hŕbou kamenia – našimi vlastnosťami pravdepodobne budú čestnosť, spoľahlivosť a pokrokové myslenie, všetko vlastnosti, ktoré robia tento svet lepším miestom.

Treba sa ale pripraviť najmä na to, že zďaleka nie každý pochopí spôsob, akým rozmýšľame. Mnohí, mnohí ľudia na seba kladú len veľmi priemerné až podpriemerné nároky.

A intenzita našej osobnosti a nášho spôsobu života môže pre ich jednoduchšiu (hoci to neznamená, že zlú) predstavu o svete predstavovať určitú hrozbu.

Možno už dlhšie máte pocit, že nadväzovanie kontaktu s inými ľuďmi je vo vašom prípade pravidelne poznačené viacerými problémami.

To môže byť celkom jasným dôkazom o vašej intenzívnej osobnosti, intenzívnej do tej miery, že druhí jednoducho nevedia, ako by k vám mali pristupovať.

Avšak to, ako k vám pristupujú druhí, je už ich zodpovednosť, nie vaša. Nenechajte sa preto zneistiť a aj naďalej buďte sami sebou, ako ste boli doteraz!

Tu je 11 vlastností, vďaka ktorým možno vašu osobnosť považovať za hlbšiu a intenzívnu – až do tej miery, že druhí sa vo vašej prítomnosti niekedy cítia byť trochu nesvoji:

Článok pokračuje na ďalšej strane.