Neuveríte, čo o vašom charaktere prezradí tvar vašej ruky! To budete pozerať!

Rady a tipy Zábava Zaujímavosti

Ruka zeme
Ruka zeme má hrubé prsty a širokú dlaň. Veľkosť dlane hovorí, že ste otvorení, pokorní a čestní. Ide o 3 črty, ktorými sa v živote riadite a zároveň oceňujete ľudí, ktorí ich majú tiež.

Keď čelíte ťažkým úlohám, radi sa pustite do ich vyriešenia a nebojíte sa ani požiadať druhých o pomoc, v prípade, že ju potrebujete.

Vaše prsty sú od seba prirodzene mierne rozložené, čo znamená, že prv, než sa do niečoho pustíte, dobre si to najprv zvážite. Inými slovami, nie ste nerozvážny človek.

Keď sa naskytne nejaká príležitosť, podstúpite len dostatočne zhodnotené riziko, ktoré v sebe nesie odmenu pre vás. Je preto dôležité, aby ste hľadali rovnováhu medzi rozvahou a spontánnosťou.

Snažte sa nebáť vyskúšať nové veci a budte viac odvážni v rozhodovaní bez toho, aby ste nad všetkým príliš veľa premýšľali.

Ruka ohňa
Úzky tvar tohto typu ruky o svojom majiteľovi vypovedá, že je extrovertným človekom, ktorý rád nadväzuje kontakty s ľuďmi z rôznych oblastí života.

Nebojíte sa trápnych situácií. To, na čom vám záleží, je robiť ľudí pri rozhovoroch s vami šťastnými.

Dlhé prsty naznačujú, že budete žiť nielen dlhý, ale aj bohatý život. To samozrejme neznamená, že váš život bude ľahký, ale že sa vám počas neho prihodí veľa dobrých vecí.

Budete mať aj ťažké časy, ktoré však dokážete prekonať a dobrá karma sa vám vráti dvojnásobne.

Je však dôležité, aby ste neskôr pomohli a svoje skúsenosti odovzdali aj iným ľuďom, ktorí sa ocitnú v podobne zložitej situácii, v akej ste kedysi boli vy.

Ruka vody
Široké a roztiahnuté prsty i dlane naznačujú, že ste odvážni, nebojácni, so zmyslom pre dobrodružstvo.

Keď niečo chcete zažiť, vždy do toho idete naplno, bez ohľadu na možné prekážky.

Keď dôjde na lásku a priateľov, ste pre nich vždy oporou, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Nielenže môžu počítať s vašou podporou, ale keď vás požiadajú, aby ste s nimi niekam šli, nikdy to neodmietnete.

Okrem uvedených silných stránok ste tiež človekom, ktorému hlboko záleží na ľuďoch, ktorých miluje a urobíte čokoľvek, aby ste ich urobili šťastnými.

S vašimi charakterovými črtami povzbudzujte aj ostatných okolo vás, aby boli rovnakí ako ste vy. Nikdy neopúšťajte svoje princípy, ktoré sa vám vždy vrátia, keď ich budete najviac potrebovať.

Ruka dreva
Ak máte tento tvar ruky, ste ťažko pracujúcim človekom. Práca pre vás veľa znamená a snažíte sa to uplatňovať v každej oblasti svojho života.

Dokonca aj tie najmenšie úlohy sú pre vás významné, vždy sa ich snažíte vykonať čo najsvedomitejšie a to aj vtedy, ak množstvo vynaloženej práce nikto iný okrem vás nevidí.

Radi stimulujete svoj mozog úlohami, ktoré si vyžadujú veľa rozmýšľania, pretože sa radi učíte nové veci.

Vaším najväčším koníčkom je cestovanie. Objavovaním nových krajín a kultúr získavate inšpiráciu. Vždy, keď ste odkázaní sami na seba, prejavia sa vaše výnimočné schopnosti plánovania. Tie zaručia, že vaše výlety budú vždy zábavné.

Používajte ich preto vo svoj prospech a naplánujte si viac úžasných ciest s vašimi blízkymi a dajte im pocítiť, že sa vždy môžu na vás spoľahnúť.

Ruka kovu
Človek s týmto tvarom ruky je silný a talentovaný. Vaše široké dlane poukazujú na širokú paletu schopností a zručností, ktorými disponujete. Keď ľudia pomyslia na človeka, ktorý všetko dokáže, myslia na vás.

Dokážete opraviť všetko v domácnosti, ste dobrým atlétom, ste dobrí v záhradkárčení a množstve ďalších remesiel. To je súčasne aj vašou najväčšou cennosťou, pretože dokážete to, čo väčšina ľudí nezvládne.

Okrem toho ste vysoko adaptabilní. Bez ohľadu na to, v akej situácii sa ocitnete, dokážete si v nej vždy poradiť.

Keďže takmer všetko bez námahy zvládnete, ľahko dokážete aj druhým pomôcť, keď je treba.

Zamerajte sa na tieto svoje prednosti, hlavne v prípadoch ako sú zmena zamestnania či rozvoj zručností u členov vašej rodiny.

Záver
Teraz, keď už viete čo vaša dlaň vypovedá o vašej osobnosti, je čas zistiť to aj o vašich blízkych a priateľoch, aby ste vedeli, či sa dokážete navzájom vhodne dopĺňať.

Alebo sú vaše ruky v protiklade, ako napríklad voda a oheň?

Bez ohľadu na to, aké výsledky vám vyjdú, je vždy dôležité o tom vedieť, aby ste sa mohli danej situácii čo najlepšie prispôsobiť.

ZDROJ: https://woman.tiscali.cz