Pionieri – to boli maľované deti. Mali svoj sľub, odznaky aj pozdravy. Pamätáte?

Zaujímavosti

Pionieri – to boli maľované deti. Aspoň podľa jednej pesničky, ktorú spievali a ktorá sa občas pripomína. V osemdesiatych rokoch bolo pionierom v ideovo postavenej organizácii 84 percent všetkých detí. Aké prekvapenie, že dnes nejde prakticky popísať dobu retra bez toho, aby o tomto fenoméne nepadla zmienka.

Iskry a pionieri boli skutočne jeho budúcnosťou. Až do roku 1989. Deti chodili pri slávnostných príležitostiach poobliekaní v rovnošatách a boli v podstate akousi organizovanou štruktúrou socializmu. Iskry a pionieri boli školou povinné deti vo veku od 6 do 15 rokov. Iskry boli menšie deti a na rovnošatách nosili odznak iskričky. Pionieri boli staršie deti, nosili výrazné červené šatky na košeliach okolo krku a tiež mali svoj pionierky odznak.

Vtedy sa chodilo, tak ako dnes na nejaký krúžok, do Pioniera. Čo to vôbec bolo? Išlo o mládežnícku organizáciu, ktorej vzorom bola Všezväzová pionierska organizácia VI Lenina, ktorá vznikla už roku 1922 v Sovietskom zväze, a za dobu svojej existencie vychovala množstvo oddaných súdruhov a súdružiek.

Táto organizácia, v ČSSR najprv pod názvom ČSM a neskôr SSM, tiež organizovala pre deti a mládež pionierske tábory, na ktoré mnohí ich účastníci spomínajú dodnes. V rámci objektivity treba povedať, že väčšinou v dobrom a s nostalgiou.

Článok pokračuje na ďalšej strane.