Potrestaná lekárka vyvinula vlastný test na koronavírus. Je zadarmo a záujem o neho majú aj v USA

Technológie Zaujímavosti

V laboratóriu Tilia sa pred časom nechalo otestovať niekoľko ľudí, z toho dvaja boli pozitívni na koronavírus. Vedúca laboratória Soňa Peková tak bola jedna z prvých v Čechách, ktorá sa k nákaze dostala takto blízko.

A aj keď má pozastavenú činnosť, dokázala vyvinúť jednoduchší test, ako je používaný na iných pracoviskách.

Vyvinula jednoduchší test, ako používajú ostatné pracoviská, a ponúka tento spôsob vykonania testu na koronavírus diagnostickým laboratóriám. A to zadarmo.

„Vzhľadom k tomu, že sa na nás obracajú diagnostické inštitúcie z tuzemska, Európy a USA s prosbou o vývoj praktickejšieho a dostupnejšieho testu pre kvantitatívnu detekciu vírusu SARS-CoV-2, pretože pôvodne navrhovaný test je pre rutinné testovanie veľkého počtu vzoriek zbytočne komplikovaný, usilovne sme napriek všetkému tu okolo nás na tomto zadaní pracovali, „uvádza Soňa Peková svoju ponuku.

Testovať stále nesmie
„Vďaka tomu, že máme k dispozícii autentické izoláty SARS-
CoV-2 a tiež dôležité sekvencie, ktoré sú pre tento vírus úplne unikátne, vyvinuli a validovali sme alternatívne test.

Článok pokračuje na ďalšej strane.