Šokujúce video: Sprievodca vyhodil z vlaku pravdepodobne utečencov z Ukrajiny.

Zaujímavosti

“ Sprievodca ich za potlesku spolucestujúcich vyhadzuje z vlakov, aj keď ako každý Ukrajinec majú zákonom dané dočasné právo na cestu zadarmo,“ čuduje sa napríklad Viktor Elšík vo svojom príspevku na Facebooku, ktorý bol zdieľaný.

Redakcia eXtra.cz sa preto obrátila na České dráhy o vysvetlenie celého incidentu. „Bohužiaľ záznam nezachytáva celú udalosť od začatia kontroly cestovných lístkov, kedy sprievodca žiada cestujúcich o predloženie cestovných dokladov alebo cestovných dokumentov, ktoré oprávňujú cestovať ukrajinským utečencom v medzištátnej doprave a po stanovenú dobu aj na území Česka zadarmo.

Sprievodca žiadal o predloženie cestovných lístkov, osobných dokladov o zaplatení cestovného niekoľkokrát. To však video nezachytáva a na zázname je až fáza, kedy už došlo k vylúčeniu z prepravy ,“ uvádza hovorca Českých dráh Petr Šťáhlavský.

Sprievodca nemal ako zistiť, či išlo o utečencov
Uvedená skupina sa podľa neho žiadnym spôsobom nepreukázala a nepredložila žiadne osobné doklady ani cestovné lístky, ktoré by oprávňovali na prepravu. „Je možné sa domnievať, že išlo o utečencov z Ukrajiny, ale náš personál nemal žiadnu možnosť túto skutočnosť zistiť. Neboli predložené žiadne dokumenty (pas, osobný preukaz…). Nemáme teda žiadne relevantné informácie, ktoré by túto skutočnosť potvrdili, alebo vyvrátili. Sprievodcovia teda nemal žiadne možnosti, na základe ktorých by mohol osoby prepraviť,“ obhajuje Šťáhlavský jednanie sprievodcu.

Podľa neho išlo o vlak z Prahy, ktorý smeroval do východných Čiech. „Do vlaku títo cestujúci nastúpili v Prahe hl.n., kde funguje a je vyznačená asistencia utečencom z Ukrajiny. Je úplne bežné, že dobrovoľní asistenti pomáhajú pri vyhľadaní trasy, nákupe cestovných lístkov, vyhľadaní spoja, resp. podaní ďalších informácií a pomôcť pred ďalšou cestou. Toto mohla využiť aj táto skupina. S ohľadom na to, že išlo o cestu z Prahy východným smerom, nešlo ani o ich prvý kontakt v ČR a tieto osoby sa už zrejme s podmienkami prepravy a cestovania na území ČR stretli,“ dodáva Šťáhlavský .

Národnosť cestujúcich neskúmame
Hovorca dráh tiež uviedol, že sa dopravca v poslednej dobe stretáva čoraz častejšie s prípadmi, „kedy osoby prezentujúce sa ako utečenci z Ukrajiny nedodržiavajú štandardné prepravné podmienky (napr. fajčenie vo vlakoch atp.). V takýchto prípadoch postupujeme v súlade s prepravnými podmienkami, a pokiaľ je to nevyhnutné, tak aj za asistencie Polície.“ Ako však vzápätí dopĺňa, drvivá väčšina utečencov je slušná a dodržiava prepravné podmienky aj pravidlá odbavenia. Národnosť, etnickú príslušnosť alebo štátnu príslušnosť podľa neho dopravca nezisťuje a pri dodržiavaní prepravných podmienok ju nijako nezohľadňuje.

„Ku všetkým sa pristupuje rovnako. Rovnako by sa postupovalo aj v prípade iných cestujúcich, ktorí by sa nepreukázali žiadnymi dokladmi pre svoju cestu,“ uviedol pre eXtra.cz.

FOTOGALÉRIA:

Zdroj: https://www.extra.cz/