Sokrates bol jeden z najinteligentnejších mužov, ktorí kedy žili: Jeho 40 výrokov, ktoré vám otvoria oči

Zaujímavosti

Dobre známy grécky filozof Sokrates žil v rokoch 469-399 pred naším letopočtom.

Mnohí tvrdia, že je jedným z priekopníkov modernej filozofie, jeho vplyv ho prežil dlho po jeho fyzickej smrti.

Bol priekopníkom nových štúdií o filozofii, otriasol tým, čo bolo prijímané ako „norma“ a vo svojej oblasti inšpiroval druhých, aby vystúpili zo svojej zóny konformity.

Jeho neuveriteľná myseľ je naďalej oslavovaná i dnes.

V roku 399 p.n.l. bol Sokrates preverovaný kvôli „kazeniu morálky aténskej mládeže“ a šíreniu náboženských bludov tými, ktorí boli v pozíciách moci.

Spochybňovali vplyv, ktorý mali jeho myšlienky, učenia a viera na svet ako celok. Bol odsúdený a rozhodol sa akceptovať svoj osud, ochotne vypil šálku bolehlavového jedu, ktorý ukončil jeho život.

Pôsobil proti hlavnému prúdu, jeho presvedčenie bolo kontroverzné, avšak mnohé z jeho učení a výrokov sa naďalej vzťahujú aj na dnešný svet.

Zatiaľ čo sa mnohé pripisuje Sokratovi, on nezanechal žiadne spisy, ani písma.

Namiesto toho vedomosti, ktoré spájame s touto neuveriteľnou mysľou, boli interpretované jeho slávnym žiakom Platónom, ktorý zdieľal svoje spomienky na mnohé jeho učenia a diskusie.

Hoci neexistuje žiaden pevný a hmatateľný dôkaz o tom, že tieto neuveriteľné slová vedomostí pochádzajú od samotného Sokrata, neexistuje dôkaz ani o tom, že Platónove tvrdenia sú nepresné.

Z tohto dôvodu naďalej uznávame tohto filozofa dodnes.

Tu je 40 výrokov úžasnej mysle Sokrata, ktoré vám otvoria oči:

Článok pokračuje na ďalšej strane.